Taksering

Arild Aase

Malermester og Takstmann i BMTF

Jeg kan hjelpe deg med tvister vedr. malerarbeider.

Sertifisert takstmann i BMTF. 

Reklamasjonsrapport med befaring

Reklamasjonsrapport er en vurdering av feil / avvik / skader (gjeldende forhold) som det blir reklamert på. Dette gjelder både for brukte og for nye boliger. Ofte i forbindelse med kjøp av ny leilighet eller bolig, et eierskifte for en bolig eller leilighet.

Ta kontakt med oss dersom du føler at utført malerarbeid ikke tilsvarer den kvaliteten som er blitt lovet, eller det er feil eller mangler med arbeidet.

Vi hjelper til med en uavhengig vurdering av forholdet som det reklameres på. Vi forholder oss til reglene i NS 3420 og dømmer utifra dette.

Ferdigstillelse av malerarbeider

Vi utfører en ferdigstillelsesrapport og oppfølgingsrapport av malerarbeider. Vi går gjennom og sjekker utført arbeid opp mot gjeldende regler i NS 3420-T Maler og beleggarbeider

Arealmåling

Vi foretar en oppmåling av boligens bruksareal.

Arealmåling av tak og veggflater

Vi utfører oppmåling av malte arealer på tak og vegger ved usikkerheter/tvilstilfeller vedr. m² ved ferdigoppsatte prisskjema/anbudsskjema på malerarbeider

Priser

Priser på rapporter

Reklamasjonsrapport enkel Priser inkl. mva.

Reklamasjonsrapport enkel Leil. u/100 m² 3 600,00
Reklamasjonsrapport enkel Leil. o/100 m² 4 200,00
Reklamasjonsrapport enkel * Eneb. u/200m² 4 800,00
Reklamasjonsrapport enkel * Eneb. o/200m² 5 400,00

Reklamasjonsrapport med befaring

Reklamasjonsrapport med befaring Leil. u/100 m² 5 400,00
Reklamasjonsrapport med befaring Leil. o/100 m² 6 600,00
Reklamasjonsrapport med befaring * Eneb. u/200m² 7 200,00
Reklamasjonsrapport med befaring * Eneb. o/200m² 9 000,00

Ferdigstillelsesrapport malerarbeider

Ferdigstillelsesrapport Leil. u/100 m² 4 800,00
Ferdigstillelsesrapport Leil. o/100 m² 6 000,00
Ferdigstillelsesrapport * Eneb. u/200m² 6 600,00
Ferdigstillelsesrapport * Eneb. o/200m² 8 400,00

Oppfølgingsrapport

Oppfølgingsrapport Leil. u/100 m² 3 000,00
Oppfølgingsrapport Leil. o/100 m² 3 600,00
Oppfølgingsrapport * Eneb. u/200m² 4 200,00
Oppfølgingsrapport * Eneb. o/200m² 4 800,00

Arealmåling gulvflater

Arealmåling gulvflater Leil. u/100 m² 3 600,00
Arealmåling gulvflater Leil. o/100 m² 4 200,00
Arealmåling gulvflater * Eneb. u/200m² 4 800,00
Arealmåling gulvflater * Eneb. o/200m² 6 000,00

Arealmåling gulvflater og veggflater

Arealmåling gulvflater og veggflater Leil. u/100 m² 6 000,00
Arealmåling gulvflater og veggflater Leil. o/100 m² 6 600,00
Arealmåling gulvflater og veggflater * Eneb. u/200m² 7 200,00
Arealmåling gulvflater og veggflater * Eneb. o/200m² 9 000,00

Diverse

Beskrivelse av rom og overflater 1 400,00
Kjøring pr kilometer over 20 km 10,00
Bompenger 37,50
Timepris og tillegg 1 400,00

Kontakt meg for bistand: (+47) 466 59 124
(arild@igmalerservice.no)